Kind in Balans is gespecialiseerd in het begeleiden van jeugdhulpverleningsteams &
-organisaties die psychologische hulp bieden aan kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar.

Kind in Balans biedt deze jeugdzorgprofessionals een breed scala aan ondersteunende expertise. Denk aan:

  • dossieranalyse: vakinhoudelijke ondersteuning op basis van het aangeleverde cliĆ«ntendossier, inclusief eventueel advies voor aanvullend onderzoek
  • gespreksvoering
  • deskundigheidsbevordering
  • trainingen
  • lezingen


Ondersteuningswensen in het verlengde hiervan zijn uiteraard bespreekbaar!